doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. skončil štúdium psychológie a odvtedy sa profesionálne venuje akademickým a aplikovaným výskumom. Viedol výskumný tím na Ústave experimentálnej psychológie SAV, riadil Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského. Teraz pracuje ako prorektor UK pre vonkajšie vzťahy. Venuje sa prekladaniu a tlmočeniu, je akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov. Zaoberá sa psychológiou zdravia a je aktívnym členom International Society for Critical Health Psychology a European Health Psychology Society. Ako externý konzultant sa venuje aj oblasti psychológie marketingu a PR.