Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Zaujíma nás názor a postoj verejnosti, na čo by sa post-pandemická obnova a vývoj mali zamerať. Dotazníkovým prieskumom nadväzujeme na rozhovory so slovenskými výskumníkmi a výskumníčkami v podcaste Veda odpovedá. Zaujímame sa o odhad dlhodobých spoločenských dôsledkov pandémie a ako ich vníma verejnosť. Opierame sa aj o štúdiu "Delphi study on a post-covid-19 world", ktorú vytvoril Copenhagen Institute for Futures Studies (2020). Pomôžete nám spoznať názorové spektrum v komunite. Vyplniť dotazník.

Zaujíma nás názor a postoj verejnosti, na čo by sa post-pandemická obnova a vývoj mali zamerať.