Expertné skupiny

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

ZOZNAM EXPERTNÝCH SKUPÍN

Líderstvo – potrebujeme medzi nami superhrdinov?

V rámci projektu sme sa v našej expertnej skupine zamerali na otázku úlohy pozitívnych vzorov na úrovni jednotlivcov, ktorí prispievajú k formovaniu názorov verejnosti.

Viac o expertnej skupine

Dezinformácie - kde hľadať a nájsť pravdu?

V tomto projekte je naším cieľom poskytnúť stručný a všeobecný úvod do témy konšpiračných teórií, dezinformácií a fake news: čo pod nimi rozumieme? Kto ich šíri? Kedy a prečo?

Viac o expertnej skupine

Dáta a umelá inteligencia – čo nové nás naučila pandémia?

Zameranie skupiny je na využitie dát počas pandémie, kam nás v tomto posunula a aké ostali nevyužité možnosti umelej inteligencie.

Viac o expertnej skupine

Moderné technológie a nemocnice - ako ich k sebe priblížiť?

V expertnej skupine sme sa zamerali na informačné technológie a ich využitie v diagnostickom a liečebnom postupe v nemocniciach, metódy point-of-care diagnostiky ako aj prevenciu a manažment syndrómu vyhorenia v nemocniciach v post-pandemickom období.

Viac o expertnej skupine

Duševné zdravie - ako liečiť jazvy na duši?

Cieľom expertnej skupiny je spraviť sondu do aktuálnej situácie duševného zdravia na Slovensku s dôrazom na expozíciu negatív a pozitív, ktoré priniesla pandémia Covidu-19.

Viac o expertnej skupine

Úloha firiem v spoločnosti - mení sa?

V expertnej skupine sme sa zamerali na to, ako sa mení úloha firiem v spoločnosti a ako veľmi bude dôležitá pri riešení spoločenských problémov spolupráca.

Viac o expertnej skupine