O nás

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Vytvárame priestor pre diskusiu odborníkov ohľadne odporúčaní pre systémove zmeny zamerané na zlepšenie podmienok pre napredovanie vedy na Slovensku.

Karolína Albertusová
Expertka (ŽIJEM VEDU) Projektová a finančná manažérka (ŽIJEM VEDU)
Katarína Janšáková (do 02/2023)
Expertka (ŽIJEM VEDU)
Patrícia Hrašnová (do 11/2022)
Expertka (ŽIJEM VEDU)
Dominika Fričová
Expertka (ŽIJEM VEDU)
Slavomír Ondoš
Expert (SOVVA) Dátový analytik (SOVVA)
Ľubomír Bilský
Expert (SOVVA)
Petra Lipnická
Expertka (SOVVA)
Monika Petraninová (do 12/2022)
Projektová a finančná manažérka (SOVVA) Expertka (SOVVA)
Daniel Straka (do 03/2022)
Expert (SOVVA)