Dotazníkový prieskum

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

SOVVA spolu so Žijem vedu v rámci projektu "Slovensko po covid-19. Ako pandémia zmení naše životy?" pripravili dotazníkový prieskum. Nadväzujeme ním na rozhovory so slovenskými výskumníkmi a výskumníčkami v podcaste Veda odpovedá. Zaujímame sa o odhad dlhodobých spoločenských dôsledkov pandémie a ako ich vníma široká verejnosť a odborníci na Slovensku.

Prieskumy

Vedci
Zaujíma nás širší pohľad výskumnej a inovačnej komunity na určenie najvýznamnejších výziev a dopadov pandémie pre Slovensko.