Média

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

VEDA ODPOVEDÁ V MÉDIÁCH

11. 05. 2022
Odhad budúceho potenciálu výskumu a vývoja na Slovensku