Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.

Spoločenské vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Fedor Gál je bývalý politik, sociológ, prognostik a publicista, narodil sa v koncentračnom tábore Terezín, vyštudoval chemickú priemyslovku v Gottwaldove (dnes Zlín) a diaľkovo aj Chemicko-technologickú fakultu SVŠT v Bratislave. Je kandidátom sociologických vied, doktorom ekonomických vied a docentom sociológie na Univerzite Karlovej v Prahe. Pracoval ako robotník, zmenový majster a technológ v chemických fabrikách, neskôr ako vedec.  

Počas revolúcie v novembri 1989 sa stal jedným z jej lídrov a neskôr aj predsedom Verejnosti proti násiliu. Po odchode z politiky sa presťahoval do Prahy, kde učil na univerzite a podnikal. Spoluzakladal televíziu Nova, firmu na mobilné technológie, vlastnil knižné vydavateľstvo G plus G a literárnu kaviareň, založil viaceré nadácie. Je autorom množstva kníh a stoviek článkov. Nakrútil niekoľko dokumentárnych filmov a stál pri zrode Vrba – Wetzler Memorialu.  

Nikdy však neprestal písať, viesť dialóg a vyjadrovať sa k aktuálnym témam, pridal aj angažovanie sa v prospech spravodlivosti. Nevyhýba sa ani témam dneška, debatuje o extrémizme, multikulturalizme, národovectve, o populizme, o hraniciach medzi privátnym a verejným, o dnešných politikoch, o tom, či bol rozpad Československa chybou, o Rusku, náboženstvách či o médiách.   

https://www.fedorgal.cz 

Autorom blogov na: https://dennikn.sk/autor/fedor-gal/