doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.

Spoločenské vedy Humanitné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Slavomír Ondoš je humánny geograf. Pracuje ako výskumník v Creative Industry Košice, kde v projekte Košice 2.0 pomáha formovať nový CX inštitút (Citizen Experience and Well-Being). Do projektu prišiel s motiváciou využiť akademickú skúsenosť v aplikovanej praxi.

Má na starosti systematické uchopenie výskumných problémov vedeckou metódou. Vyhľadáva a pripravuje vhodné dáta, experimentálne vyvíja reprodukovateľné metodiky a kolegom prináša odporúčania. Rád by sa časom prepracoval k navrhovaniu a realizácii skutočných výskumných experimentov, ktoré v tejto oblasti zatiaľ nie sú bežné. Úlohou CX Inštitútu je analýza a redizajn služieb mesta, ktorých poskytovanie mesto zabezpečuje samostatne alebo v spolupráci s inými subjektmi. Inštitút bude pre mesto vyhodnocovať dáta vstupujúce do prípravy podkladov pre tvorbu lokálnych politík a stratégií a koordinovať prípravu strategických dokumentov mesta.