Doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Norbert Žilka je riaditeľom Neuroimunologického ústavu SAV. V oblasti výskumu Alzheimerovej choroby pôsobí vyše 20 rokov. Podieľal sa na vývoji prvej vakcíny proti Alzheimerovej chorobe a diagnostického testu pre AD.

Je zakladateľom prvej slovenskej mozgovej banky a autorom Národného programu – Slovensko proti demencii. Publikuje v špičkových medzinárodných vedeckých časopisoch a venuje sa aj populárno-vedeckým aktivitám.