Doc. PhDr. Michal Vašečka, PhD.

Spoločenské vedy Humanitné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Michal Vašečka je sociológ, študoval na Masarykovej Univerzite. Profesionálne sa zameriava na etnické a migračné štúdiá, otázky populizmu, extrémizmu a fungovania občianskej spoločnosti.

Okrem toho je programovým riaditeľom Bratislava Policy Institute od roku 2017, zároveň od roku 2015 pôsobí na Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA) a na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave od roku 2018 ako prodekan pre vedu a výskum.  

Od roku 2012 pôsobí Michal Vašečka ako zástupca Slovenskej republiky v European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI) pri Rade Európy v Strasbourgu. V rokoch 2017-2019 bol podpredsedom medzivládneho Výboru na elimináciu rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a všetkých foriem intolerancie (VRAX). V rokoch 2010-2017 bol Michal Vašečka predsedom Rady Fulbrightovej Komisie na Slovensku. Od roku 2010 je členom Poradného výboru European Centre for Minority Issues vo Flensburgu. Od roku 2017 je prezidentom Prezídia Platformy na podporu zdravia marginalizovaných skupín. Michal Vašečka je od roku 2016 predsedom Redakčnej rady Denníka N. Od roku 2012 je členom Redakčnej rady Aspen Review Central Europe. Je členom Správnej rady Karpatskej nadácie od roku 2016, členom Správnej rady Willy Decisu v Krakowe bol v rokoch 2012-2020. V roku 2018 sa Michal Vašečka stal laureátom Ceny ministra spravodlivosti SR za výnimočný prínos v oblasti ľudských práv. 

Zdroj Foto N – Tomáš Benedikovič