doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Lekárske vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Ľubomíra Tóthová pracuje na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Venuje sa výskumu diagnostiky chorôb neinvazívnym spôsobom (salivárna diagnostika). Je držiteľkou ocenenia Eset Science Award „Výnimočný mladý vedec do 35 rokov“.