Ing. Ján Magyar, PhD.

Technické vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Ján Magyar je informatik, a pracuje ako odborný asistent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach.

Vo výskume sa venuje problematike adaptívnych inteligentných riešení pre personalizáciu správania, používaniu umelej inteligencii vo vzdelávaní, a sociálnej robotike. Okrem toho sa podieľa na riešení projektov zameraných na využitie metód umelej inteligencie v medicíne. Na Technickej univerzite v Košiciach vyštudoval informatiku, a neskôr získal doktorský titul v programe inteligentných systémov.

V roku 2018 sa zúčastnil výskumného pobytu v Japonsku v laboratóriu Hiroshiho Ishigura, jedného z najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti sociálnej robotiky, kde pomáhal pri vývoji komunikačného robota pre seniorov.