Mgr. Andrej Belák, PhD.

Spoločenské vedy Humanitné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Andrej Belák pracuje v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied ako aj  v príspevkovej organizácii Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny.

Venuje sa výskumu vplyvu životných podmienok Rómov v marginalizovaných osídleniach na ich zdravie. Je držiteľom ocenenia Biela vrana. 

Foto: Ctibor Bachratý