Mgr. Jakub Šrol, PhD.

Spoločenské vedy Lekárske vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Jakub Šrol pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie, Centra spoločenských a psychologických vied, Slovenskej akadémie vied.

Vo svojej práci sa venuje najmä psychologickým aspektom šírenia nepodložených informácií v kontextoch akými sú pandémia COVID-19 či súčasná vojna na Ukrajine, ale aj iných oblastiach, napríklad čo sa týka príklonu k pseudovedeckým liečebným postupom, či popierania klimatickej zmeny. Zaujíma ho, prečo ľudia dôverujú rôznym nepodloženým informáciám a tiež to, aké následky na človeka a spoločnosť má súčasné rozšírenie nepodložených presvedčení vo verejnosti.

Okrem vedeckých prác na tieto témy sa tiež s obľubou venuje popularizácií psychologických zistení o dôvere nepodloženým informáciám. Jeho popularizačné aktivity ste mohli vidieť napríklad na pôde Centra vedecko-technických informácií SR, v rámci festivalu vedy Európska noc výskumníkov, alebo ako súčasť cyklu prednášok SAVinci. O problematike nepodložených presvedčení a o psychológii klimatickej zmeny napísal tiež kapitoly v dvoch popularizačno-náučných knihách „Prečo ľudia veria nezmyslom“ a „Prečo ľudia potrebujú krízy“.