Mgr. Jiří Šilha, PhD.

Technické vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Jiří Šilha sa ako astronóm sa venuje problematike kozmického odpadu. Od roku 2017 pracuje ako vedecký pracovník na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

Súčasťou jeho práce je výskum v rámci ESA/PECS projektov venujúcich sa vývoju hardvéru, softvéru a pozorovacieho programu kozmického odpadu na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) v Modre. Je hlavným riešiteľom projektov Európskej vesmírnej agentúry ESA v oblasti vesmírnej bezpečnosti. Okrem toho je člen Slovenskej a Medzinárodnej astronomickej únie IAU a delegát Slovenskej republiky pre Vedecký a Technický Podvýbor Výboru Organizácie spojených národov pre mierové využitie vesmíru (COPUOS). V rokoch 2013 až 2017 pracoval na Astronomickom Inštitúte Univerzity v Berne, Švajčiarsko.