Mgr. Ľudovít Ódor

Spoločenské vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Ľudovít Ódor je ekonóm a viceguvernér Národnej banky Slovenska. Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Aktívne sa podieľal na viacerých významných hospodársko-politických rozhodnutiach na Slovensku tak v menovej ako aj vo fiškálnej oblasti.

Pracoval ako analytik finančných trhov v ČSOB a v rokoch 2001 2003 ako ekonóm v Slovenskej ratingovej agentúre.  Medzi rokmi 2003 a 2005 bol hlavným ekonómom a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky na ministerstve financií. Potom pôsobil ako člen bankovej rady v Národnej banke Slovenska do septembra 2010. Následne bol poradcom premiérky a ministra financií do roku 2012. V roku 2012 ho parlament zvolil za člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Od septembra 2015 bol podpredsedom Networku nezávislých fiškálnych inštitúcií (EUIFIs). Od roku 2016 je hosťujúcim profesorom na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU). Od januára 2017 do februára 2018 pôsobil ako člen dozornej rady Slovenskej sporiteľne.  

Je autorom mnohých odborných publikácií doma aj v zahraničí a je spoluautorom viacerých reformných koncepcií vrátane stratégie zavedenia eura, zmien v daňovom a dôchodkovom systéme, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti alebo projektu hodnoty za peniaze. Jednou z jeho posledných publikácií je kniha Rýchlokurz geniality: 42 otázok a odpovedí, ktoré vám pomôžu pochopiť dnešný svet (2022). 

www.odor.sk