MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.

Lekárske vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Dominika Fričová sa po zahraničných stážach a pôsobení v Mayo Clinic v USA vrátila na Slovensko, kde sa na Neuroimunologickom ústave SAV venuje výskumu Parkinsonovej choroby.

Založila občianske združenie Žijem vedu. Spolupracuje s Katedrou biochémie Prírodovedeckej fakulty UK, vyučuje predmet základy neurobiológie. Je laureátkou ocenenia L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2020.