Prof., Alžbeta Marček Chorvátová, PhD., DrSc.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Profesorka biofyziky, špecializuje sa na porozumenie zmien zdravého systému na chorý pomocou biofotonických metód, ako aj sledovaniu vplyvu zmien životného prostredia na živé organizmy.

Získala titul Mgr z biofyziky a chemickej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a PhD vo fyziológii na Univerzite Lyon-1 vo Francúzsku. Pôsobila 17 rokov v zahraničí, okrem Francúzska tiež vo Veľkej Británii a v Kanade, kde viedla 7 rokov vlastné laboratórium. V súčasnosti je vedúcou oddelenia biofotoniky Medzinárodného laserového centra CVTISR v Bratislave a pedagogicky pôsobí na Fakulte Prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.