Prof. Ing. František Duchoň, PhD.

Technické vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

František Duchoň je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je profesorom v oblasti kybernetiky a výskumu robotiky.  V súčasnosti je zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky, prezidentom Národného centra robotiky a riaditeľom Digitálneho inovačného hubu Science City.

Je autorom vysokoškolských učebníc, patentov a množstva publikácií v zahraničných časopisoch. Je zakladateľom Národného centra robotiky v Bratislave a taktiež pravidelný recenzent CC časopisu Journal of Intelligent and Robotics Systems, členom redakcie časopisov Acta Mechatronica (International Scientific Journal about Mechatronics) a Journal of Robotics and Automation Technology. 

Od roku 2016 je členom pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie (Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky – RIS3 SK) na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prof. Ing. František Duchoň, PhD., bol spolu s kolektívom v roku 2015 ocenený Cenou za transfer technológií na Slovensku v kritériu prístup inovátora k realizácií transferu technológií.