Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.

Technické vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Mária Bieliková je v súčasnosti riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií– nezávislý výskumný inštitút inšpirovaný podobnými inštitúciami v zahraničí, ktorý ako centrum excelentného výskumu a expertízy podporuje záujem firiem o výskum, ich silnejšie prepojenie s akademickým sektorom a prilákanie talentov na Slovensko.

Venuje sa výskumu zameraného na analýzu interakcie človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach, v posledných rokoch najmä téme dezinformácií a ich šírenia na webe. Aktívne sa zúčastňuje diskusií o dôveryhodnej umelej inteligencii na národnej a európskej úrovni.

Absolvovala štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU), kde získala titul Ing. a PhD. a pôsobila viac ako 30 rokov najskôr ako odborná asistentka, potom docentka a profesorka. Bývalá dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU je medzinárodne uznávanou odborníčkou a spoluautorkou mnohých publikácií v oblasti informatiky a umelej inteligencie (AI). Je senior členkou medzinárodných profesijných spoločností IEEE a ACM, bola členkou správnej rady Joint Research Center pri Európskej komisii.

V súčasnosti je predsedníčkou Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie zriadenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.