Prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD. pôsobí na Ústave výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty a ako prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Má za sebou viacero významných zahraničných i domácich projektov. K tým novším z oblasti automatizácie, ktorú vyštudoval, patrí napríklad využívanie dronov na prevoz biologických vzoriek medzi nemocnicami a laboratóriami, na ktorom participuje niekoľko inštitúcií a riešiteľských kolektívov.