prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Spoločenské vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa otázkami inštitucionálnych zmien medzinárodných inštitúcií. V rámci toho v posledných rokoch rozvíja teoretickú koncepciu medzipriestorových organizácií.

Pôsobí na Katedre politológie Univerzity Komenského od septembra 2015. Stredoškolské vzdelanie získal na Gymnáziu v Nitre a na Arndt Gymnasium v Berlíne – Dahleme. Politológiu študoval na Univerzite Komenského, odbor verejná správa na Univerzite v Bergene a doktorát získal v odbore politológia na Univerzite v Osle.

Pôsobil ako docent a riaditeľ Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK, hosťujúci profesor Fulbrightovej nadácie na Europe Center, FSI na Stanfordovej univerzite, vedecký pracovník na Inštitúte pre výskum európskej integrácie, Rakúskej akadémie vied vo Viedni, vedecký pracovník v Centre európskych štúdií ARENA na Univerzite v Osle a ako hosťujúci výskumný pracovník v centre Scancor na Stanfordovej Univerzite. Vo výskume sa zaoberá dynamikou zmien v diplomacii v procese európskej integrácie, zahraničnou politikou EÚ, zmenami v euroatlantickej bezpečnostnej architektúre a úlohou inštitúcií v politickom živote.

Foto N – Tomáš Benedikovič