prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PHD., MPH

Lekárske vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Profesorka Bražinová sa venuje výskumu epidemiológie infekčných aj neinfekčných ochorení, ako sú napríklad Covid-19, duševné poruchy, samovraždy.

Prof. Bražinová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pôsobí ako prednostka Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Global Burden of Disease, ktorá celosvetovo mapuje záťaž populácie rôznymi ochoreniami. Založila a vedie občianske združenie Zippy realizujúce programy na podporu sociálnych a emocionálnych zručností detí.