RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Lekárske vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Boris Klempa je medzinárodne rešpektovaným odborníkom v oblasti ekológie a molekulárnej epidemiológie zoonotických vírusov, prenosných na človeka najmä z hlodavcov, iných drobných cicavcov a z kliešťov.

Pôsobí ako vedúci vedecký pracovník na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Je tiež predsedom Vedeckej rady BMC SAV a členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Počas pandémie COVID-19 sa so svojím tímom rôznymi spôsobmi aktívne zapojil do boja s pandémiou, od rutinného testovania, cez vývoj RT-PCR testov, validáciu nových foriem odberov, až po genetickú charakterizáciu nových variantov vírusu. Za významný príspevok v boji proti pandémii COVID-19 na Slovensku bol v roku 2020 ocenený aj Krištáľovým krídlom za medicínu a vedu.