RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Dušan Chorvát je doktor filozofie v odbore Biofyzika, je špecialistom na biofyziku, laserové technológie a biofotoniku, pričom sa špecificky venuje najmä optickej mikroskopii a časovo-rozlíšenej fluorescencii.

Študoval na katedre biofyziky a chemickej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal titul PhD v biofyzike (2004). Je členom tímu zakladateľov Medzinárodného laserového centra CVTI, kde pôsobí od jeho vzniku ako vedúci laboratória a od roku 2009 ako zástupca riaditeľa. Venuje sa tiež rozvoju centier a aktivít pre popularizáciu vedy, krajinárskej fotografií a elektronickej hudbe.