RNDr. Imrich Barák, DrSc.

Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Imrich Barák je molekulárny biológ, ktorý sa venuje výskumu baktérií. Pôsobí ako vedúci Oddelenia mikrobiálnej genetiky na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied.

Vyštudoval jadrovú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a v súčasnosti pôsobí na Ústave molekulárnej biológie SAV, kde je vedúcim Oddelenia mikrobiálnej genetiky. Zaoberá sa výskumom bunkového delenia, sporulácii a programovanej bunkovej smrti. Fascinuje ho najmä hľadanie odpovede na to, ako nájde bunka svoju presnú polovicu alebo presnú šestinu polohy, v ktorých sa dokáže deliť. Je laureátom ocenenia Vedec roka 2020.