Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. je vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Vyštudovala etnológiu a históriu na Univerzite Komenského v Bratislave, študovala na Univerzite v Regensburgu a Viedenskej univerzite. Medzi jej hlavné oblasti záujmu patrí starnutie, staroba, (auto)biografický výskum, rodina a príbuzenstvo a nehmotné kultúrne dedičstvo. Venuje sa najmä prepojeniu „veľkej“ histórie a života jednotlivcov v kontexte sociálnych štruktúr, ktorých sú súčasťou. Zaujíma sa o tvorbu výskumných projektov, vrátane metodických nástrojov a projektového manažmentu, kde rada pracuje s ľuďmi z rôznych prostredí. Ako hlavná redaktorka časopisu Slovenský národopis si uvedomuje dôležitosť prezentovať odborné poznatky v akejkoľvek téme zrozumiteľným spôsobom. Je súčasťou medzinárodného interdisciplinárneho tímu v projekte Erasmus+ DESIRE: Dizajn pre všetkých. Tvorba bývania pre každý vek. [https://projectdesire.eu/sk/index.html

Venuje sa tvorbe študijných materiálov pre dizajnérov a iných tvorcov verejnych priestorov, interiéru inštitúcií a súkromných priestorov pre bývanie najmä seniorov.