Dezinformácie - kde hľadať a nájsť pravdu?

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Tím zaoberajúci sa dezinformáciami zahŕňa vedcov a aktivistov, ktorí sa venujú konšpiračným teóriám a dezinformáciám, ako aj odborníkov, ktorí sa profesionálne zaoberajú overovaním faktov. V tomto projekte je naším cieľom poskytnúť stručný a všeobecný úvod do témy konšpiračných teórií, dezinformácií a fake news: čo pod nimi rozumieme? Kto ich šíri? Kedy a prečo? V našej práci sa zameriavame na spôsoby, akými dezinformácie ovplyvňujú tri hlavné oblasti: verejné zdravie, verejnú súdržnosť a verejnú bezpečnosť. Zamýšľame sa tiež nad tým, aké kroky by sa mali podniknúť, aby sa posilnila sociálna a inštitucionálna odolnosť voči negatívnym účinkom dezinformácií. Zaujímajú nás najmä opatrenia, ktoré môžu prijať predstavitelia štátnej správy a samosprávy, pedagógovia, ale aj mediálni a bezpečnostní experti.

ZLOŽENIE EXPERTNÉHO TÍMU

  • Elżbieta DRĄŻKIEWICZ – vedúca tímu, Sociologický ústav SAV
  • Zuzana PANCZOVÁ, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
  • Pavol HARDOŠ, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
  • Peter JANČÁRIK, Konspiratori.sk
  • Terezia ŠABOVÁ, Sociologický ústav SAV