Moderné technológie a nemocnice - ako ich k sebe priblížiť?

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Aké možnosti prinášajú moderné informačné technológie pre diagnostické a liečebné postupy v nemocniciach? Má diagnostická metóda point-of-care možný prínos v rýchlej diagnostike? Ako sa vyhnúť syndrómu vyhorenia a tým aj znižovaniu kvality zdravotnej starostlivosti či fluktuácii zamestnancov v zdravotníctve?  Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v tíme, ktorý vedie špičkový lekár Peter Sabaka z Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK.

ZLOŽENIE EXPERTNÉHO TÍMU

  • doc. MUDr. Peter SABAKA, PhD., vedúci tímu, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK
  • MUDr. Matej BENDŽALA, PhD.,  Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK
  • MUDr. Igor STRAKA, PhD., II. neurologická klinika LF UK a UNB.
  • MUDr. Zuzana KOŠUTZKÁ, PhD., II. neurologická klinika LF UK a UNB.