Líderstvo – potrebujeme medzi nami superhrdinov?

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Pri spracovaní tejto témy sme sa zamerali hlavne na otázku ako sa v pandémii prejavil spoločenský význam lídrov. Zaoberáme sa tým, ako identifikovať mienkotvorných lídrov, ktorí pomáhajú interpretovať dianie v odborných sférach smerom k bežnej verejnosti. Ale rovnako, berieme do úvahy možnosti, ako im uľahčiť komunikáciu smerom k verejnosti tak, aby boli vnímaný ako pozitívny vzor. Tiež v téme analyzujeme, ako skúsenosti a poznatky nadobudnuté v tejto oblasti počas pandémie využiť do budúcnosti.
  

ZLOŽENIE EXPERTNÉHO TÍMU

  • Pavol ČEKAN, MultiplexDX
  • Dominika FRIČOVÁ, Neuroimunologický ústav SAV, Žijem vedu, o.z.
  • Petra LIPNICKÁ, MultiplexDX, SOVVA, o.z.
  • Slavomír ONDOŠ, SOVVA, o.z.
  • Peter KILIÁN, MultiplexDX