Duševné zdravie - ako liečiť jazvy na duši?

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Náš tím pozostáva nielen z profesijných expertov (experts by profession), ale tiež zo skúsenostných expertov (experts by experience), ktorých rola je v rámci duševného zdravia nepostrádateľná.

Duševné zdravie je síce každodennou súčasťou života všetkých ľudí na Slovensku, ale až po pandémii sa mu začína pomaly dostávať primeranej pozornosti ako v médiách, v občianskej spoločnosti, firemnom a školskom prostredí – a v neposlednom rade v politike.

Cieľom tohto projektu je predstaviť duševné zdravie ako tému, ktorá si svojou vážnosťou a dosahom zasluhuje záujem podobný témam ako ceny potravín a ropy, vzdelávanie alebo zdravotníctvo. Ako zmenila pandémia pohľad na duševné zdravie? Prináša post-pandemické scitlivenie na duševné zdravie jednotlivca novú éru v starostlivosti o seba a naše vzťahy? Aká je reakcia firiem, škôl, inštitúcii? Aké informácie máme v tomto ohľade o ľuďoch na Slovensku a aké najväčšie výzvy pred nami stoja?

 

ZLOŽENIE EXPERTNÉHO TÍMU

  • Andrej VRŠANSKÝ, vedúci tímu, riaditeľ Ligy za duševné zdravie
  • Viktoriya SILYAYEVA,  Senior Child Protection Specialist, psychológička
  • Miloš ŠVIDERSKÝ, peer konzultant v psychiatrickom stacionári, expert by experience
  • Pavel ČERNÁK, psychiater a psychoterapeut
  • Jakub BETINSKÝ, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LFUK