Úloha firiem v spoločnosti - mení sa?

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Aká je v súčasnosti úloha firiem vo svete a na Slovensku? Ako sa firmy prejavili v posledných krízach (COVID, vojna na Ukrajine) a čo môžeme čakať v budúcnosti? Budú sa firmy zameriavať primárne na dopad a zlepšovanie fungovania v spoločnosti alebo bude stále primárnym motivátorom zisk? Je v budúcnosti cestou k riešeniu spoločenských problémov spolupráca s vládou a občianskym sektorom? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v tíme vedenom Michalom Kiššom, výkonným riaditeľom Nadácie Pontis.

ZLOŽENIE EXPERTNÉHO TÍMU

  • Michal KIŠŠA, vedúci tímu, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis
  • Martina KOLESÁROVÁ, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
  • Ivana VAGASKÁ, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum
  • Tatiana ŠVRČKOVÁ, senior špecialistka spoločenskej zodpovednosti Slovak Telekom
  • Jaroslav GRYGAR, Human Resources Manager, Whirlpool