Liek pre riešenie spoločenských problémov je posilnenie dôvery.

16. 01. 2023
VLADIMÍR ŠUCHA, ŠTEFAN REHÁK
Spoločenské vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha a docent a vedúci Katedry verejnej správy a regionálneho rozvoja na NHF EU v Bratislave Štefan Rehák

Ak by Slovensko hľadalo jednu diagnózu a jeden liek na veľa spoločenských problémov, bolo by treba hľadať odpoveď ako posilniť dôveru medzi ľuďmi. Nejde ani tak o dôveru k inštitúciám, to príde samo, ale ak by sa nám podarilo posunúť dôveru medzi bežnými ľuďmi trošku ďalej, bol by to kľúčový posun pre Slovensko. 

Ľudstvo sa stáva čoraz viac špecializovaným. Tým pádom musíme spolupracovať, aby sme niečím v spoločnosti pohli. Svet sa stáva komplexnejší, problémy zložitejšie. Spolupráca je kľúčová a základom je dôvera. Na to, aby sme prekonali výzvy pred nami, klimatické zmeny, ozbrojené konflikty, digitalizáciu, to vyžaduje spoluprácu medzi ľuďmi, ktorá je podmienená dôverou. 

Čím viac sa veda tlačila do popredia, o to viac bolo počuť hlas tých, ktorí jej nerozumeli. Ide o známy Dunningov-Krugerov efekt – čím menej rozumiete veciam, tým ste sebavedomejší že máte pravdu. Konšpirácie a veci okolo nich sú spojené procesy. Nepoznáme vedcov, nemáme komu dôverovať, neveríme, že riešenia ktoré poskytujú sú dobré. Nerozumieme vede ako takej. 

Informovanosť umožnila pochopiť, že sme rôzni. Potom sa aj jednoduchšie identifikuje kto sme my, priateľská sociálna skupina. Sme podobní, máme podobné záujmy. Ale zároveň to umožňuje vyhraniť sa voči ostatným skupinám. Ak ľudia čelia problémom, hľadajú vinníka za svoje problémy v inej sociálnej skupine. To je typický jav, ktorý zneužívajú politici. 

Vojna na Ukrajine a energetická kríza, ktoré v súčasnosti veľmi intenzívne prežívame sú skôr krátkodobé udalosti. Dlhodobý vývoj bude ovplyvňovaný predovšetkým digitálnou, klimatickou a geopolitickou transformáciou. To sú tri veľké dlhodobé transformácie, ktoré navzájom spolu súvisia. Ovplyvňujú sa už dnes navzájom a ovplyvňujú spoločnosť. 

Podcast moderuje Slavomír Ondoš.