Mladá generácia chce konať dobro pre spoločnosť a realizovať sa.

23. 01. 2023
MÁRIA MARKOŠOVÁ, OTO HUDEC

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú fyzička Mária Markošová a ekonóm a regionalista Oto Hudec.

Začali sa prejavovať rôzne typy negatívnych postojov, ktoré predtým neboli evidentné. To je zrkadlo, test pre nás, akí sme, ako uvažujeme. Jedna zo zlých vecí je chýbajúci "trust in institutions". Nedôvera k inštitúciám je u nás obrovská. V mnohom sme ako rozpoltení, nedôverujeme, reagujeme istým spôsobom a robí nám to všetkým zle. Vytvára v spoločnosti konflikty.

Stratil sa triezvy, civilný, racionálny pohľad na témy, aby sme hľadali čo najlepšie riešenie namiesto boja jedného proti druhému. Nedôvera k inštitúciám je najmä u ľudí, ktorí nadobudli pocit, že o nich nie je záujem. Krajina, vláda, alebo akokoľvek to nazveme, že sa o nich nezaujíma, akým spôsobom žijú.

Na Slovensku máme príliš krátku tradíciu zodpovednosti za seba, postarať sa o seba. Ľudia vždy očakávajú, že im niekto "zhora" niečo dá, postará sa o nich.

So študentmi sme mali debatu, prečo by chceli podnikať. Objavuje sa – chcem pomáhať druhým, pomáhať spoločnosti. Tu vidím najväčšiu nádej, ktorú prináša ich generácia. Hoc sa o nich hovorí ako o "snehových vločkách", a tak ďalej. Oni sú vo svojej podstate väčšinou dobrí. Chcú konať dobro pre spoločnosť a realizovať sa. 

Podcast moderuje Slavomír Ondoš.