Dáta a znalostná ekonomika sú výzvou

11. 10. 2022
EVINA STEINOVÁ, BRANISLAV KOVÁR

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Evina Steinová a Branislav Kovár. Medievalistka Evina je špecialistkou na stredoveké latinské rukopisy a digitálne humanitné vedy. Za posledné roky ju jej práca a zanietenosť pre stredoveké rukopisy zaviala do takmer všetkých európskych krajín a aj do severnej Ameriky. Branislav je archeológ a historik, ktorý sa odborne venuje mladšej dobe železnej a procesom vedúcim ku kolapsom pravekých a starovekých kultúr a civilizácií. Zúčastnil sa archeologických expedícií vo Francúzsku, v Kuvajte, v Guatemale a v Sudáne.

Naše dejiny sú pretkané krízami. V podstate takmer každá generácia by mohla povedať, že prežívala krízové obdobie. Aj preto by sme mali analyzovať historické krízy a mali by sme sa pokúsiť z nich poučiť. To čo sa deje v tomto storočí v súvislosti s pandémiou alebo s inými udalosťami vo svete, archeológovia poznajú z dejín. Niektoré udalosti sa replikujú, vieme ich očakávať.

Na Slovensku je výzvou znalostná ekonomika, ale aj spoločenská polarizácia. Robí nás to ako spoločnosť veľmi zraniteľnou. Nie je to vina ľudí. Súvisí to so vzdelaním, zapojením, slabou sociálnou kohéziou. Tí, ktorí majú vzdelanie by mali myslieť aj na tých, ktorí ho nemajú a spoločnosť zlepšovať.

Musíme sa naučiť pracovať s veľkými dátami ruka v ruke s prírodnými vedami a učiť sa od nich efektívne pracovať, vyhnúť sa lapsusom. Ak sa chcete prehŕňať veľkými dátami, musíte ovládať štatistiku. Bude to veľká zmena, už tu je, len musíme naskočiť na ten vlak.

Podcast moderuje Daniel Straka.