Interdisciplinarita je kľúč pre riešenie všetkého

18. 10. 2022
MÁRIA BIELIKOVÁ, FRANTIŠEK DUCHOŇ
Technické vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Mária Bieliková a František Duchoň. Profesorka Bieliková sa ako informatička venuje výskumu zameraného na analýzu interakcie človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach, v posledných rokoch najmä téme dezinformácií a ich šírenia na webe. Profesor Duchoň sa ako robotik venuje kybernetike a výskumu robotiky, ale tiež transféru technológii a intenzívnej spolupráci so súkromným sektorom pri príprave svojich študentov pre prax.

Budeme umelcov učiť programovať roboty? Alebo robotikov chápať umenie? Bude mať murár robota ako svoj pracovný nástroj. Zoberú nám roboty prácu? Budúcnosť je postavená na zásadnej zmene vzdelávania založenej na interdisciplinarite. Multidisciplinarita je ťažká, stojí oveľa viac energie, ale nakoniec dostaneme výrazne lepšie výsledky. Ak nezachytíme vlak teraz, tak sa opäť raz budeme čudovať, že sme krajinou s nízkou pridanou hodnotou.

Podcast moderuje Daniel Straka.