Liberálno-demokratický systém zabezpečí slobodu pre jednotlivcov

25. 10. 2022
JOZEF BÁTORA

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťom podcastu je politológ Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa otázkami inštitucionálnych zmien medzinárodných inštitúcií. V rámci toho v posledných rokoch rozvíja teoretickú koncepciu medzipriestorových organizácií.

Inštitúcie sú dôležitým prvkom v akomkoľvek politickom systéme, aj v medzinárodných systémoch. Či už inštitúcie ako diplomacia, suverenita, vojna. Vidíme rozličné zmeny v medzinárodnom prostredí, ktoré sa dajú skúmať pomocou inštitúcií. 

Nie je dobre preskúmané ako funguje proces zmien, keď vznikajú kombinácie rozličných zdrojov a pravidiel. Dnes vidíme kombinácie pravidiel zo súkromného prostredia s pravidlami zo štátneho prostredia napríklad pri vedení vojny. Nevieme, aké pravidlá máme aplikovať. 

Udržateľnosť demokratickej spoločnosti a zriadenia súvisí s obracaním pravdy, základného parametra fungovania modernej otvorenej spoločnosti. Ten je spochybňovaný. Kľúčovou výzvou sveta je udržanie liberálno-demokratického systému, ktorý zabezpečuje slobodu pre jednotlivcov. 

Problémy, ktoré v súčasnosti zažívame nie sú malé. Ruská invázia na Ukrajine sa snaží podkopať súčasné liberálne medzinárodné usporiadanie, svet v ktorom žijeme. To nie sú malé problémy. Napriek tomu si myslím, že svet dokážeme zachrániť. A akokoľvek sa o to musíme snažiť. 

Podcast moderuje Daniel Straka

Foto N – Tomáš Benedikovič