O svojom zdraví sa raďte s odborníkom a nie s kamarátom na sociálnej sieti

15. 11. 2022
ALEXANDRA BRAŽINOVÁ, PETER CELEC
Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Alexandra Bražinová a Peter Celec. Profesorka Bražinová sa vo svojom výskume venuje epidemiológii infekčných a neinfekčných ochorení, ako sú napríklad Covid-19, duševné poruchy a samovraždy. Docent Celec sa ako lekár a molekulárny biológ zaoberá výskumom patofyziológie extracelulárnej DNA, chronobiológie testosterónu a metabolických dôsledkov kolových nápojov. 

Prínosom vedy a výskumu okrem iného je, že prinášajú overené informácie, na ktorých treba stavať rozhodovanie nielen v medicíne, ale aj v spoločenskom živote. Optimistický je obrovský posun v prístupe k informáciám. Takmer každý človek sa vie zorientovať do najväčších podrobností. 

Pre zmenu správania ľudí však nestačí, že im budeme poskytovať biologické informácie o chorobách a aspektoch s nimi spojenými. Potrebujeme na to sociológov, psychológov, odborníkov venujúcich sa správaniu ľudí, ktorí nám pomôžu. Cieľom pre zmenu je identifikácia a podpora kvalitného výskumu do budúcna, identifikácia a podpora mladých perspektívnych ľudí a vytvorenie podmienok, aby kvalitní mladí ľudia, ktorí sú talentovaní a majú perspektívu, mali možnosť realizovať a uplatniť sa aj na Slovensku.

Na Slovensku síce nemáme odborníkov na všetko, ale to neznamená že nemáme odborníkov. Zopár máme na skutočne svetovej úrovni a tých by sme mali podporiť tak, aby svetovú vedu mohli robiť doma. Keď príde ďalšia pandémia alebo iný väčší problém, a oni tu sú, budeme mať správne nástroje, správnych ľudí, ktorí to budú manažovať. 

Podcast moderuje Dominika Fričová.