Potrebujeme menej nezdravého sebavedomia a viac zdravého rozumu

13. 12. 2022
DUŠAN CHORVÁT, ALŽBETA MARČEK CHORVÁTOVÁ
Technické vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Alžbeta Marček Chorvátová a Dušan Chorvát. Alžbeta sa ako biofyzička, špecializuje na porozumenie zmien zdravého systému na chorý pomocou biofotonických metód, ako aj sledovaniu vplyvu zmien životného prostredia na živé organizmy. Dušan je rovnako špecialistom na biofyziku, laserové technológie a biofotoniku, pričom sa špecificky venuje najmä optickej mikroskopii a časovo-rozlíšenej fluorescencii.

Jednou z najväčších výziev pre svet je porozumieť správnemu využitiu energie, teda hľadanie diverzifikovaných zdrojov energie, ktoré by umožnili nevyužívať energiu nadbytočne. Platí to pre jednotlivca, aj pre usporiadanie spoločnosti. Hľadáme nové usporiadanie spoločnosti, ktoré by energiu využívalo oveľa citlivejšie a efektívnejšie. 

Druhou dôležitou výzvou je porozumenie informáciám a schopnosť spracovať ich. Veľa problémov, ktoré teraz máme, si spôsobujeme sami. Súvisí to úzko so spracovaním veľkého množstva informácií. Mať veľa informácií vôbec neznamená veľa vedieť.

Diskusia je nutná, je to začiatok synchronizácie, vytvorenia lepšej koherencie a návratu k lepšiemu využitiu zdrojov. Pandémia ukázala, že možné je prakticky všetko, ak sa to správne vysvetlí a ľudia pochopia, že je to potrebné.

Perspektívny je prenos znalostí o živých organizmoch do porozumenia, ako by mala správne fungovať spoločnosť. Podobne by sme sa mali inšpirovať tým, ako vytvárať spoločnosť na základoch, na akých sme vytvorení my sami. Prestať pozerať na ľudí okolo nás len ako na jednotlivcov a vidieť v nich členov jednej spoločnosti. 

Na to, aby sme mali udržateľnú budúcnosť, bude potrebné diametrálne zmeniť naše správanie z ekonomiky udržateľného rastu na ekonomiku udržateľnej stability.  

Potrebujeme menej nezdravého sebavedomia a viac zdravého rozumu. Mali by sme spomaliť a hľadať metódy zefektívnenia našej práce. Ako s čo najmenšou energiou dosiahnuť čo najviac.

Podcast moderuje Ľubomír Bilský.