Všetci chceme, aby naša spoločnosť niekam smerovala

27. 12. 2022
ZUZANA KOŠUTZKÁ, MAXIMILIÁN STRÉMY
Technické vedy Lekárske vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú lekárka a neurologička Zuzana Košutzká a informatik profesor Maximilián Strémy

V podmienkach, ktorých sme, máme dosť šikovných ľudí, ktorí sa naozaj snažia. Či už je to na úrovni mladších, starších, skúsenejších, jednej, druhej alebo tretej inštitúcie, je to úplne irelevantné. Aj tu nám  vznikajú kvalitní ľudia, ktorí by sa uplatnili aj v Európe a je škoda, že ťaháme za kratší povraz najmä v akceptácii a prijatí od spoločnosti. Človek môže dosiahnuť všetko čo si zaumieni, len sa proste nesmie vzdať. Keď sa nebudeme snažiť, tak sa určite nič nezmení.

To, čo by sme potrebovali všetci bez odboru, profilu a pracovného zaradenia, je počúvať sa, rešpektovať a začať si dôverovať navzájom. Všetci chceme, aby naša spoločnosť niekam smerovala. Poďme ďalej a hľadajme dobré riešenia, ktoré vznikli počas covidu a aplikujme ich do praxe.

Monitoring a predikcia sú dve veci, ktoré budú trendom, ruka v ruke s kybernetickou bezpečnosťou. Pre neurodegeneratívne ochorenia sú preto predikcia a monitoring nástrojmi pre posun liečby. Genetika a vplyv environmentálneho prostredia, či digitalizácia zdravotníctva majú budúcnosť ako vedecké odbory. Senzory, riadenie, automatizácia a robotika budú interdisciplinárne a prepojené v každom odbore.

Podcast moderuje Dominika Fričová.