Dáta a umelá inteligencia – návrhy a odporúčania

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Dáta, analytika a umelá inteligencia majú potenciál s minimálnymi nákladmi zásadne zvýšiť odolnosť a zlepšiť výsledky pri budúcich krízových situáciách, ale aj v bežnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Predpokladom všetkých odporúčaní je základná infraštruktúra pre prácu s dátami a to nie len v technickej rovine, ale nemenej v personálnej a legislatívnej.

Pre zlepšenie situácie na Slovensku v tejto oblasti členovia expertnej skupiny identifikovali nasledujúce odporúčania:

  1. Urýchliť investovanie do digitalizácie zdravotníctva s jednotnými dátovými štandardmi v inštitúciách.

  2. Využiť zákonné možnosti na zriadenie 'data emergency response unit' a rozvoj kapacít štátu.

  3. Princíp transparentnosti a otvorenosti - dostupnosť dát musí mať v kríze prednosť pred GDPR.

  4. Pravidelné kvalitatívne a kvantitatívne meranie nálad v spoločnosti - adaptácia politík.

  5. Vytvoriť národnú stratégiu biologickej a epidemickej bezpečnosti: identifikovať riziká a koordináciu, zabezpečiť rámcovú prípravu civilnej aj vojenskej časti spoločnosti na biologické hrozby.

Viac informácii o návrhoch a odporúčaniach expertnej skupiny nájdete v dokumente nižšie.