Závery a odporúčania

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

V rámci projektu Veda odpovedá sme sa rozprávali so štyridsiatimi špičkovými odborníkmi z rôznych vedných oblastí z univerzít, akadémie a praxe a identifikovali kľúčové oblasti, ku ktorým sa v rozhovoroch podcastového cyklu opakovane vraciame. Skrývajú sa v nich vážne výzvy, ktorým v spoločnosti v tejto dobe potrebujeme venovať náležitú pozornosť.

Pre porozumenie týmto kľúčových témam a ich odborné spracovanie sme zostavili nasledujúcich šesť expertných skupín tvorených z predstaviteľov vedeckej obce, aktivistov, ako aj podnikateľov:

  1. Líderstvo - potrebujeme medzi nami superhrdinov?
  2. Dezinformácie - kde hľadať a nájsť pravdu?
  3. Dáta a umelá inteligencia - čo nové nás naučila pandémia?
  4. Moderné technológie a nemocnice - ako ich k sebe priblížiť?
  5. Duševné zdravie - ako liečiť jazvy na duši?
  6. Zodpovedná firma - ako sa mení podnikanie a jeho miesto v spoločnosti?

Členovia expertných skupín následne spolupracovali na príprave odborných návrhov a odporúčaní, ktoré sú vo forme publikácie voľné dostupné na stiahnutie nižšie.