Líderstvo – návrhy a odporúčania

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Počas pandémie sa výrazným spôsobom prejavil spoločenský význam lídrov. Preto je dôležité nájsť riešenia pre otázku, ako identifikovať mienkotvorných lídrov, ktorí budú vnímaní ako pozitívny vzor a pomôžu interpretovať dianie v odborných sférach smerom k bežnej verejnosti.

Práve touto otázkou sa zaoberali členovia expertnej skupiny, ktorí v tejto oblasti formulovali nasledujúce odporúčania pre tvorbu politík:

  1. Potrebujeme lídrov, aby inšpirovali k ochote čeliť globálnym výzvam a zvýšili dôveru v odborné inštitúcie.

  2. Za legendu považujeme zbojníka. Mali by sme viac komunikovať významných slovenských učencov.

  3. V identifikácii osobností majú kľúčovú úlohu médiá. Mali by komunikovať odbornosť aj príbeh osobností.

  4. Prajné prostredie pre pokojný, konštruktívny dialóg: vládny, akademický a neziskový sektor.

  5. Začať každý sám od seba s malými zmenami. Spoločnými silami dosiahneme zmenu celku.

Viac informácii o návrhoch a odporúčaniach expertnej skupiny nájdete v dokumente nižšie.