Dezinformácie - návrhy a odporúčania

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Konšpiračné teórie, dezinformácie a fake news ovplyvňujú tri hlavné oblasti: verejné zdravie, verejnú súdržnosť a verejnú bezpečnosť. Členovia expertnej skupiny sa zamerali na kroky, ktoré by sa mali podniknúť, aby sa posilnila sociálna a inštitucionálna odolnosť voči negatívnym účinkom dezinformácií a pripravili nasledujúce odúporúčania pre predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, pedagógov, ale aj mediálnych a bezpečnostných expertov:

  1. Konšpirácie odrážajú svetonázor, hodnoty ľudí. Sú spoločenským problémom, nie len technologickým.

  2. Úmyselné šírenie dezinformácií má byť penalizované a podliehať zákazu tvorby zisku.

  3. Štát by mal navrhnúť komunikačné stratégie na riešenie problému dezinformácií v krízach.

  4. Médiá zodpovedajú za tvorbu a šírenie informácií. Spravodajstvo má byť etické a transparentné.

  5. Sociálne médiá majú podliehať regulácii tak, ako tradičné médiá. Nemali by byť výnimkou.

  6. Kritické myslenie a digitálna gramotnosť ako súčasť vzdelávania. Pre všetky vekové skupiny.

  7. Podporiť organizácie, ktoré sa venujú dopadom dezinformácií, konšpirácií, overovaniu faktov.

Viac informácii o návrhoch a odporúčaniach expertnej skupiny nájdete v dokumente nižšie.