Hostia

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

doc. Mgr. Slavomír Ondoš, PhD.

Slavomír Ondoš je humánny geograf. Pracuje ako výskumník v Creative Industry Košice, kde v projekte Košice 2.0 pomáha formovať...

Spoločenské vedy Humanitné vedy