Hostia

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Lucia Šicková, ACC (ICF)

Lucia Šicková je spoluzakladateľkou Pixel Federation. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúc...

MUDr. Zuzana Košutzká, PhD.

Zuzana Košutzká je lekárka, neurologička a vedkyňa na 2. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Unive...

Prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD. pôsobí na Ústave výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty a...

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD

Soňa Ftáčniková je autorkou niekoľkých publikácií na tému bioetika, etika a integrita vo výskume. V súčasnosti pôsobí ako ...

Doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.

Norbert Žilka je riaditeľom Neuroimunologického ústavu SAV. V oblasti výskumu Alzheimerovej choroby pôsobí vyše 20 rokov. Podi...

Prof., Alžbeta Marček Chorvátová, PhD., DrSc.

Profesorka biofyziky, špecializuje sa na porozumenie zmien zdravého systému na chorý pomocou biofotonických metód, ako aj sled...

RNDr. Dušan Chorvát, PhD.

Dušan Chorvát je doktor filozofie v odbore Biofyzika, je špecialistom na biofyziku, laserové technológie a biofotoniku, pričom...

Mgr. Ľudovít Ódor

Ľudovít Ódor je ekonóm a viceguvernér Národnej banky Slovenska. Vyštudoval špecializáciu matematika-management na Matematicko-...

Spoločenské vedy
Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.

Fedor Gál je bývalý politik, sociológ, prognostik a publicista, narodil sa v koncentračnom tábore Terezín, vyšt...

Spoločenské vedy
Mgr. Barbara Lášticová, PhD.

Barbara Lášticová je sociálna psychologička a samostatná vedecká pracovníčka. Aktuálne zastáva pozíciu riaditeľky Ústavu ...

Spoločenské vedy