Hostia

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Ing. Ján Magyar, PhD.

Ján Magyar je informatik, a pracuje ako odborný asistent na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie na Technickej ...

Technické vedy
Mgr. Jiří Šilha, PhD.

Jiří Šilha sa ako astronóm sa venuje problematike kozmického odpadu. Od roku 2017 pracuje ako vedecký pracovník na K...

Technické vedy
RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Boris Klempa je medzinárodne rešpektovaným odborníkom v oblasti ekológie a molekulárnej epidemiológie zoonotických víruso...

Lekárske vedy Prírodné vedy
Pavol Čekan, PhD.

Pavol Čekan je zakladateľom a riaditeľom slovensko-amerického biotechnologicko-diagnostického start-upu MultiplexDX, ktorý vyv...

Lekárske vedy Prírodné vedy
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PHD., MPH

Profesorka Bražinová sa venuje výskumu epidemiológie infekčných aj neinfekčných ochorení, ako sú napríklad Covid-19, duše...

Lekárske vedy Prírodné vedy
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Peter Celec v súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny. Zaoberá sa výskumom patofyziológie extrace...

Lekárske vedy
Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD.

Soňa G. Lutherová je sociálna a vizuálna antropologička. V Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV sa venuje výskumu tvo...

Spoločenské vedy Humanitné vedy
prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc.

Prof. Pavol Prokop pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte. Na Slovensku je priek...

Spoločenské vedy Prírodné vedy
doc. RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.

Ľubomíra Tóthová pracuje na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu diag...

Lekárske vedy Prírodné vedy
Mgr. Andrej Belák, PhD.

Andrej Belák pracuje v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied ako aj  v príspevkovej organizácii M...

Spoločenské vedy Humanitné vedy