Expertíza nie je selektívna

01. 11. 2022
ĽUBOMÍRA TÓTHOVÁ, ANDREJ BELÁK
Spoločenské vedy Lekárske vedy Humanitné vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Ľubomíra Tóthová a Andrej Belák. Molekulárna biologička Ľubomíra sa venuje výskumu diagnostiky chorôb neinvazívnym spôsobom. Andrej sa ako sociálny antropológ venuje výskumu vplyvu životných podmienok Rómov v marginalizovaných osídleniach na ich zdravie.

Podoba spoločenských usporiadaní ničí prírodný habitat na Zemi. Spoločenské usporiadania sú málo flexibilné na to, aby sme sa vedeli zastaviť a začať naprávať škody. Nemáme ako a nevieme udržiavať úroveň nášho komfortu tak aby súčasne nedochádzalo k ničeniu stability ekosystémov. A zjavne nevieme ani nájsť spôsob, ako ničenie zabrzdiť a škody napraviť. 

Spoločnosti sa nevedia vysporiadať s veľkými problémami. Expertíza je používaná aktérmi selektívne. Ľudia, ktorí rozhodujú sa ňou v kritických otázkach neriadia. Skôr si vyzobávajú, čo sa im aktuálne hodí. Translácia expertízy do praxe je mizerná aj pri zásadných veciach. 

Vážme si to dobré, čo máme. Posledné mesiace ukazujú, že vždy môže byť horšie. Vyberajme to dobré a posúvajme sa lepším smerom, nech sa budúce generácie poučia ako sme to teraz my nespravili. Vzhľadom na obdobie pandémie, by sme mali dôverovať odborníkom na danú problematiku.

Podcast moderuje Dominika Fričová.