Na Slovensku nie sme schopní reflektovať boľavé miesta v našej histórii a prítomnosti

08. 11. 2022
SOŇA G. LUTHEROVÁ, PAVOL PROKOP
Spoločenské vedy Humanitné vedy Prírodné vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Soňa G. Lutherová a Pavol Prokop.  Soňa sa ako sociálna a vizuálna antropologička venuje výskumu tvorby identít, rodiny, pamäti a materiálnej kultúry. Tiež sa realizuje ako dokumentárna režisérka.  Profesor Prokop sa ako ekológ  zaoberá evolúciou správania rôznych druhov živočíchov vrátane človeka so špeciálnym zameraním na pohlavný výber, sexuálny konflikt, svadobné kŕmenie, vzťahy medzi rastlinami a živočíchmi, ako aj na vzťahy medzi živočíchmi a človekom.

Uzavretie ľudí do vlastných oklieštených životných perspektív, pohľadov nie je len na Slovensku. Pozorujeme ho naprieč západným svetom. Dôsledkom je radikalizácia myslenia a zraniteľnosť. Vytvára podmienky pre to, aby ľudia podliehali populizmu. A to je niečo, čo sa stupňuje. Ako sa spoločnosť vyvíja, vývoj prebieha v protitlakoch. Vždy sú isté liberálne a konzervatívne prúdy a vzniká medzi nimi pnutie. Jedna strana získa v určitom momente prevahu nad druhou a naopak.

Ako sa príroda vysporiada s vplyvom človeka je otázka, o ktorej len premýšľame. V súčasnosti vidíme problémy, ktoré vznikli a nevieme ako sa postaviť k ich vysporiadaniu, a vôbec či, k nemu dôjde. Príroda by nemala problém vyrovnať sa s ním, ak by zmeny boli pomalšie a dlhotrvajúce. Ale sú radikálne. 

Nevyhnutným prvkom je reflexia, zvyšovanie vzdelanosti, učenie sa otvorenému dialógu. Treba sa vyvarovať krátkozrakým rozhodnutiam. Treba sa veľmi dobre pozrieť na to, či to čo sa mi oplatilo urobiť dnes lebo to stálo menej EUR, či sa to rovnako vyplatí aj zajtra, či to bude výhodné aj o desať rokov, o dvadsať, o päťdesiat rokov.

Podcast moderuje Slavomír Ondoš.