Spoločnosť je v pohybe a chce vedieť kam

06. 12. 2022
BARBARA LÁŠTICOVÁ, FEDOR GÁL, ĽUDOVÍT ÓDOR
Spoločenské vedy

Veda odpovedá nájdete aj ako podcast na platformách:

Hosťami podcastu sú Barbara Lášticová, Fedor Gál a Ľudovít Ódor. Barbara ako sociálna psychologička skúma témy ako je národná identita, migrácia, občianska participácia a nové médiá. Zaoberá sa tiež tým ako je možné merať a zmierňovať stereotypy a predsudky voči stigmatizovaným skupinám ľudí v spoločnosti. Fedor sa ako sociológ, prognostik, bývalý politik a publicista vedie dialóg a vyjadruje sa k aktuálnym témam, nevyhýba sa ani témam dneška, debatuje o extrémizme, multikulturalizme, národovectve, o populizme, o hraniciach medzi privátnym a verejným, o dnešných politikoch, o tom, či bol rozpad Československa chybou, o Rusku, náboženstvách či o médiách. Fedor je ekonóm, viceguvernér Národnej banky Slovenska, aktívne sa podieľal na viacerých významných hospodársko-politických rozhodnutiach na Slovensku tak v menovej ako aj vo fiškálnej oblasti. Je autorom mnohých odborných publikácií doma aj v zahraničí.

Pandémia premenila životy ľudí, vzťahy, komunity. Do starých koľají sa nevieme vrátiť, budúcnosť sa otvorila. Medzi vedou a životom spoločnosti je nesúlad príliš jednoduchých konceptov a príliš zložitej reality. Ako ju skúmať a radiť tým ktorých si volíme, aby riadili toľkú nepredvídateľnosť? V uchopení spoločenského pohybu váhame medzi kvantifikáciou a participáciou. Nie sme prvá generácia, ktorá tu uviazla. Sú dáta pascou, ktorú na seba opakovane nastražíme? Prečo nám poznať seba tak uniká?

Rôzne pravdy musia súťažiť. Rôzni ľudia musia v súťaži hľadať priestor, konsenzus nad riešením vecných problémov. A to je dialóg. Ale s majiteľmi pravdy je dialóg veľmi obtiažny. Namiesto dialógu v spoločnosti prebiehajú paralelné monológy. Ani vedecké spoločenstvá sa navzájom nepočúvajú.

Mimoriadna zodpovednosť vedcov spočíva v tom, že máloktorý vedia použiť jazyk, ktorý oslovuje laickú verejnosť. Máloktorý vie použiť jazyk, ktorý presvedčí a motivuje politikov. V čase kríz a veľkých spoločenských pohybov majú lídri úlohu, aby nastavovali trendy. Majú nastaviť procesy tak, aby sa dalo podľa nich jasne ísť. Aby im ľudia dôverovali, aby boli čitateľné, jednoznačné.

Podcast moderuje Slavomír Ondoš.

Nahrávanie podcastu bolo súčasťou Festivalu vedy Európska noc výskumnkov 2022.